• slideimg1

 • slideimg2

 • slideimg3

 • Perfektion och pålitlighet.

  Det finns många situationer där användaren ställer extremt höga krav på mätinstrument. Vi på TLS har samma höga krav på våra mätare för värme, kyla och vatten. Där vår strävan efter perfektion gör att vi alltid kan möta våra kunders höga krav på service och mätnoggrannhet.
 • Perfektion och pålitlighet.

  Det finns många situationer där användaren ställer extremt höga krav på mätinstrument. Vi på TLS har samma höga krav på våra mätare för värme, kyla och vatten. Där vår strävan efter perfektion gör att vi alltid kan möta våra kunders höga krav på service och mätnoggrannhet.
 • Perfektion och pålitlighet.

  Det finns många situationer där användaren ställer extremt höga krav på mätinstrument. Vi på TLS har samma höga krav på våra mätare för värme, kyla och vatten. Där vår strävan efter perfektion gör att vi alltid kan möta våra kunders höga krav på service och mätnoggrannhet.

Utbildningsdagarna hösten 2015

Med TLS samtliga leverantörer på plats förelästes under två dagar om Landis+Gyrs mätare, Limatherms tempgivare, Sonix stora flödesrör och Elvacos kommunikationsmodeller.

Foto 2015-09-10 13 52 50 Foto 2015-09-10 13 51 21

Läs mer »

Fjärrvärme & -kyla

Fjärrvärme har funnits i Sverige sedan 1950-talet. Under oljekrisens 70-tal accelererade utbyggnaden på allvar. Idag värms 56 procent av Sveriges bostäder upp med fjärrvärme och 270 av Sveriges 290 kommuner har eget värmeverk.    

 

 

 Läs mer»

Vatten

Vattenledningar började byggas i Sverige under senare delen av 1800-talet. Idag finns 1750 vattenverk som distribuerar 1000 miljoner kubikmeter vatten. Vi konsumerar ungefär 160 l vatten per person och dag. 

 

 

Läs mer »

IMD

IMD betyder Individuell Mätning och Debitering. Europaparlamentet har beslutat att Sverige, i likhet med övriga länder i Europa, skall börja med individuell mätning av värme och varmt vatten i flerbostadshus.
 Beslut att undersöka möjligheterna för detta togs i Sveriges Riksdag i april 2014

 

Läs mer »