• slideimg1

 • slideimg2

 • slideimg3

 • Perfektion och pålitlighet.

  Det finns många situationer där användaren ställer extremt höga krav på mätinstrument. Vi på TLS har samma höga krav på våra mätare för värme, kyla och vatten. Där vår strävan efter perfektion gör att vi alltid kan möta våra kunders höga krav på service och mätnoggrannhet.
 • Perfektion och pålitlighet.

  Det finns många situationer där användaren ställer extremt höga krav på mätinstrument. Vi på TLS har samma höga krav på våra mätare för värme, kyla och vatten. Där vår strävan efter perfektion gör att vi alltid kan möta våra kunders höga krav på service och mätnoggrannhet.
 • Perfektion och pålitlighet.

  Det finns många situationer där användaren ställer extremt höga krav på mätinstrument. Vi på TLS har samma höga krav på våra mätare för värme, kyla och vatten. Där vår strävan efter perfektion gör att vi alltid kan möta våra kunders höga krav på service och mätnoggrannhet.

TLS och VÄRMEK skriver nytt leveransavtal

Pressmeddelande från TLS Energimätning AB 2016-01-15:

Vi på TLS är glada att VÄRMEK åter valt oss som en av sina leverantörer av Värme och kylmätare med tillbehör. Villkor och priser får respektive medlem genom kontakt med TLS. Kontraktet gäller till januari 2018, då det kan förlängas ytterligare ett år. Jonas Ljungdahl, TLS försäljningschef, är den som förhandlat med VÄRMEK. Jonas är speciellt tillfreds över att TLS lever upp till Värmeks mycket hårda hållbarhetskrav. `Det visar att TLS och Landis+Gyrs strävan efter att värna om hållbarhet och långsiktig kostnadseffektivitet ligger i linje med VÄRMEKs` säger Jonas.

För ytterligare information kontakta Jonas Ljungdahl 073-523 52 97.

TLS Energimätning AB säljer energimätare med tillbehör i Sverige och Norge. TLS viktigaste leverantör är Landis+Gyr, världens största tillverkare av mätare för el och värme.

VÄRMEK är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta upphandlingar av produkter och tjänster för försörjningssektorn. VÄRMEKs upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga VÄRMEK-avtal.

Fjärrvärme & -kyla

Fjärrvärme har funnits i Sverige sedan 1950-talet. Under oljekrisens 70-tal accelererade utbyggnaden på allvar. Idag värms 56 procent av Sveriges bostäder upp med fjärrvärme och 270 av Sveriges 290 kommuner har eget värmeverk.    

 

 

 Läs mer»

Vatten

Vattenledningar började byggas i Sverige under senare delen av 1800-talet. Idag finns 1750 vattenverk som distribuerar 1000 miljoner kubikmeter vatten. Vi konsumerar ungefär 160 l vatten per person och dag. 

 

 

Läs mer »

IMD

IMD betyder Individuell Mätning och Debitering. Europaparlamentet har beslutat att Sverige, i likhet med övriga länder i Europa, skall börja med individuell mätning av värme och varmt vatten i flerbostadshus.
 Beslut att undersöka möjligheterna för detta togs i Sveriges Riksdag i april 2014

 

Läs mer »