Energikartläggning

Efficio är ett enkelt analysverktyg vid bolagets energikartläggning. Dessutom mycket prisvärt. Målet med energikartläggningen är att erhålla ISO 50001. Vi vänder oss här till både energiverk och större företag. Arbete med energikartläggning för att erhålla ISO 50001 är i full gång i Tyskland och kommer på sikt bli ett konkurrensmedel att använda vid svar på upphandlingar.

Nedan finner du en presentation av Efficio. Kontakta oss om du vill veta mer.